אורח חיים לרבי רפאל נורצי: ויניציאה של”ט [1579] – מהדורה ראשונה ונדירה.

450$

תוכחות מוסר מאת רבי רפאל ב”ר גבריאל מנורצי בעל סאה סולת ומרפא לנפש.
חתימת בעלים איטליאנית בשער: דוד טריווש.

ויניציאה של”ט 1579 – דפוס ראשון – נדיר.
לא דף. 19.5 ס”מ.
עם נזקי עש, רובם נסתמו אמנותית, בדף האחרון חתימת צנזור. כריכת חצי עור חדשה. מצב בינוני-טוב.

1 במלאי

מק"ט: 350 קטגוריות: ,