מבצע!
 

אנציקלופדיה לחסידות – אישים / יצחק אלפסי

 190.00

אנציקלופדיה לתולדותיהם של צדיקים ומחברים רבנים ומגידים ראשי שושלות וממשיכיהם שהורו ופעלו במרכזי החסידות וחצרותיה מראשיתה ועד ימינו, וכן אישים אשר תרמו בדרך כלשהי לביסוס התנועה החסידית וביצורה בירור משנתה והפצתה, אף נשים מספר הידועות לתהילה במחנה גדול זה נכללו בגלריה נפלאה זו.

3 כרכים ערוך לפי סדר א”ב, בסוף כל כרך דפי כרומו עם תמונות, פורטרטים, פקסימילים, תוים, תצלומי מצבות:
א – אותיות א-ט – תרנו עמודות, 64 עמודי כרומו.
ב – אות י – תרח עמודות, 31 עמודי כרומו.
ג – אות כ-ת – תתקכח עמודות, 16 עמודי כרומו.

מאת חוקרי החסידות: ד”ר יצחק רפאל, והרב ד”ר יצחק אלפסי
בהוצאת: מוסד הרב קוק
שנת פרסום: תשמ”ו 1986 – תשס”ה 2004

*ספר זה כמו שאר הספרים בקטגוריה זו הוא מ’חנות הספרים של צפונות’ והנו חדש לחלוטין*