בית דינו של שמואל – תשובות רבי שמואל לאנייאדו וחכמי דורו

 169.00

בית דינו של שמואל – תשובות רבי שמואל לאנייאדו וחכמי דורו

העתקה וההדרה של הספר “בית דינו של שמואל” שנותר בכתב-יד יחידי בעולם הנמצא בספריית כל ישראל חברים בפריז.
הספר כולל ב’ כרכים וכולל תשובות רבות בכל חלקי השולחן ערוך, ובעיקר את תשובותיו של הרב שמואל לאנייאדו, רבה של קהילת חלב (ארם צובה) בשנים 1740-1700, שעד כה לא נדפסו תשובותיו.
כן כולל החיבור את תשובות חכמי זמנו, גדולי הדור בחלב, וכן של פוסקים ודיינים מן המאה הי”ז וראשית המאה הי”ח שחיו באימפריה העות’מאנית ובאירופה המערבית.
בתוספת מבוא, תולדות המשיבים בספר, הערות ביבליוגרפיות, רשימה ביבליוגרפית ומפתחות, מאת לאה בורנשטיין-מקובצקי.

ההדירה: לאה בורנשטיין-מקובצקי
בהוצאת: מכון בן צבי
שנת פרסום והדפסה: תשע”ז 2016
דפים:
חלק א: 10, LXX-XI עמודים, [6], 559 [3] עמודים.
חלק ב: [4] 1093-560, קמ [3] עמודים.

*ספר זה כמו שאר הספרים בקטגוריה זו הוא מ’חנות הספרים של צפונות’ והנו חדש לחלוטין*