ברכת יעקב: לבוב תקמ"ו [1786] – חתימת השדה יהושע

250$

ברכת יעקב: לבוב תקמ"ו [1786] – חתימת בעל שו"ת שדה יהושע

חידושים וביאורים על שלחן ערוך חשן משפט , מאת רבי יעקב ב"ר ברוך אב"ד טוטשין
לבוב תקמ"ו [1786] מהדורה יחידה. [4], קיא דף. עם הסכמות משנות ת"ע ת"פ ואילך. מספר נקבי עש, מצב טוב.
בשער הספר חתימת רבי יהושע העשיל וואלרשטיין אב"ד רישא, מחשובי הרבנים בגאליציה, בעל שו"ת שדה יהושע וספר כרם יהושע. נסע אל הרה"ק רבי חנוך העיך מאלעסק בעל לב שמח.
חתימת
רבי יעקב צבי הלוי יונגרייז אב"ד פ' יארמוט.

1 במלאי