גזירת השחיטה בגרמניה – מכתב מאת רבי יהושע ליב שילל אב”ד פעזינג

200$

תשובה מאת רבי יהושע שילל אב”ד פעזינג בענין ‘הימוש הבהמות’ לפני שחיטה כדי למנוע ‘צער בעלי חיים’ ובאופן זה אין שלטונות הגרמנים מתנגדים לשחיטה יהודית . במכתבו מכריע רבי יהושע ליב לאסור ולו המעשה מטריפה לפני השחיטה.

רבי יהושע ליב שילל אב”ד פעזינג (תרמ”ד-תש”ד) בעל מנהגי חתם סופר, תלמיד ידע סופר בישיבה הקבוצה בפרשבורג, מגיד מישרים בוינה ואב”ד פעזינג,

דף בגודל: 14X23 ס”מ. סימן קיפול.

1 במלאי