גט מקושר. קושטא תקכ”ז  1767 – מתנת המחבר.

250$

חיבור מקיף וחשוב על הלכות גיטין מאת הראשון לציון רבי רפאל משה בולה.

קושטא תקכ”ז [1767] . מהדורה ראשונה. קצג דף 31.5 ס”מ. מצב טוב.

בשער הספר הקדמה עצמית: מנחה היא שלוחה אלי מאת הרב המחבר נר”ו לי לשמי הצעיר חננאל במכה”ר יהושע בדרשי.

הגאון רבי חננאל בדרשי מחכמי שאלוניקי ב”ר יהושע בדרשי ב”ר יצחק בדרשי הוצאת הספרים של אביו ערוגות הבושם (שאלוניקי תקנ”ג) נפטר לראש תקס”ד (מצבות שאלוניקי מס ‘1663). בדף א, א ובסוף הספר חתימת ידו.

נמכר

המלאי אזל