הגהות רבות בכתב יד על ספר יושב אהלים. ליוורנו תקפ”ה [1825]

250$

ספר יושב אהלים, כולל: אהל אברהם על הפרשיות ופני הבית על יורה דעה מאת הגאון רבי אברהם ענתבי מגדולי חכמי ארם צובא. אהל יצחק – דרושים מאביו רבי יצחק ענתבי.

בגליונות הספר עשרות הגהות בכתיבה מזרחית – מדי כמה כותבים, חתימת בעלים לא מפוענחת בשער, חלק מההגהות חתוכות בסופם.

ליוורנו תקפ”ה [1825], מהדורה יחידה. [5], קסה: פא דף. 30 ס”מ. עם נקבי עש.

נמכר

המלאי אזל