הזמנה לחתונת בת הראשל”צ רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל – תר”צ

280$

הזמנה לחתונת הכלה מזל בת החכם באשי בת לאביה רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל עם החתן בכור בן האדון משה יוסף ארוואץ.

החתונה התקיימה באולם הגמנסיה העברית הרצליה בא’ אלול תר”פ 1920.

גודל: 15×20 ס”מ. דף כפול בצד אחד בעברית ובצד השני בצרפתית, קרע קל ונקבי תיוק.

15 במלאי