הזמנת רבי חנה הלברשטאם לנישואי בנו עם בת אחיו רבי חיים ברוך מפריסטיק הי”ד

800$

הזמנה לנישואי הבחור החתן החריף שלום בן רבי חנה הלברשטאם עם בת גילו רבקה בת אחיו של רבי חונה רבי חיים ברוך הלברשטאם מפריסטיק

החתונה התקיימה בשנת תרצ”ז בעיר פריסטיק.
22×15 ס”מ. נייר דק ושביר, קרעים קלים, חסרונות קלים בשוליים.

 

1 במלאי

 

תיאור

אביהם של האחים הקדושים

הרה”ק רבי מנחם מנדל הלברשטאם מפריסטיק (תר”ל – תרפ”ו, 1894 – 1926) בנו של רבי אריה ליבוש אב”ד דוקלא בן הרב הצדיק רבי דוד מקשנוב בן האדמו”ר בעל “דברי חיים” מצאנז. בברכת זקנו נשא את פיגא בילא בת הרה”ק רבי יחזקאל משינאווא. שימש כרב בדוקלא ובפריסטיק. צדיקי הדור העידו עליו שהוא “צדיק יסוד עולם”

האחים הקדושים

האדמו”ר הרה”ק רבי חנה הלברשטאם מקאלשיץ (תרמ”ד – תש”ג, 1884 – 1942) חתן רבי משה הלברשטאם מברדיוב, בנו של דודו זקינו רבי ברוך מגורליץ. מגיל צעיר החל לכהן כרב ולהנהיג עדה בקאלשיץ, לאחר מלחמת העולם הראשונה התיישב ברישא, נמנה על חשובי האדמורי”ם בזמנו, בעל ספר דברי חנה ועוד. כאשר הנאצים הגיעו אל רישא השתדל לשמור מצוות ככל האפשר בתנאים הקשים. משגברה הסכנה, ברח הרבי והסתתר בבונקר שבשדה תפוחי אדמה מחוץ לעיירה. הנאצים גילו את המסתור ואסרוהו בבית סוהר ביאסלו. לפני מותו אמר את פסוקי התפילה נשמת כל חי. נורה בכלא ביום השני של חול המועד סוכות תש”ג (1942).

האדמו”ר רבי חיים ברוך הלברשטאם (תרמ”ז-תש”ב), ממלא מקומו של אביו האדמו”ר רבי מנחם מנדל מפריסטיק (תר”ל-תרפ”ו), חתן רבי יעקב קופל פרנס מגורליץ נכד הרב מקשאנוב. בחיי אביו כיהן כ”הרב הצעיר” בעיר, ולאחר פטירתו בשנת תרפ”ו (1926) הוכתר כרבה של פריסטיק, נספה בשואה יחד עם כל משפחתו.

הרה”ק רבי מנחם מנדל הלברשטאם והאדמו”ר הרה”ק רבי חנה הלברשטאם והאדמו”ר רבי חיים ברוך הלברשטאם וכן רבי שלום הלברשטאם וזוגתו וצאצאיהם – נספו כולם בשואה – הי”ד