מבצע!
 

החוזה מלובלין – רבי יעקב יצחק הלוי הורביץ / יצחק אלפסי

 45.00

ספרו המקיף של חוקר החסידות הרב ד”ר יצחק אלפסי על תולדות וחיי רבי יעקב הלוי הורביץ ה”חוזה מלובלין” מראשי החסידות.
בספר התייחסות מפורטת לתולדותיו, שיטתו, יחסיו עם גדולי דורו, יחסו לארץ ישראל, תורותיו ומנהגיו, צאצאיו ותלמידיו, ספריו, הסכמותיו ואגרותיו.

מאת: הרב ד”ר יצחק אלפסי
בהוצאת: מוסד הרב קוק
הדפסה ראשונה: תשכ”ט 1969
הדפסה נוכחית: תשס”ו 2006

*ספר זה כמו שאר הספרים בקטגוריה זו הוא מ’חנות הספרים של צפונות’ והנו חדש לחלוטין*

 

תיאור

התוכן

 

הקדמה
פרק ראשון – שחרות
פרק שני – בדרכי החסידות
פרק שלישי- בראשית ההנהגה
פרק רביעי – הרבי
פרק חמישי – החוזה
פרק שישי – ה”חוזה” ובני דורו
פרק שביעי – לובלין ופשיסחא
פרק שמיני – המאבק לקידום הגאולה
פרק תשיעי – ימיו האחרונים והסתלקותו
פרק עשירי – לדמותו הרוחנית של ה”חוזה”
פרק אחד עשר – שיטתו בחסידות
פרק שנים עשר- תורת ה”מידות” בלובלין
פרק שלשה עשר – תורה ולימודה במשנת ה”חוזה”
פרק ארבעה עשר – ישראל וארץ ישראל
פרק חמשה עשר – תורות שיחות ואמרות נבחרות
פרק ששה עשר – הליכותיו בקודש
פרק שבעה עשר – סיפורים
פרק שמונה עשר – הסכמות ואגרות
פרק תשעה עשר – ספרים
פרק עשרים – משפחתו וצאצאיו
פרק עשרים ואחד – תלמידיו