הקדשת רבי יצחק אייזיק שור אב”ד בוקרשט על ספריו מאורי אור ומי באר

250$

מאורי אור – קצור שולחן ערוך על יורה דעה מאת רבי יצחק אייזיק שור אב”ד בוקרשט ובסופו שו”ת מי באר. בדף שלפני השער הקדשת המחבר בכתב ידו חתום ‘המחבר’

רבי יצחק אייזיק שור אב”ד בוקרשט (תקצ”ו-תרנ”ד) נכד הגאון רבי אהרן משה טויבש בעל קרני ראם ותלמידו המובהק, רבה של בוקרטש משנת תרל”ג, פעל רבות ונצורות למען יהודי רומניה. (עיין אודותיו: אנציקלופדיה ליהדות רומניה ח”ב עמ’ 793. )

למברג תרנ”ג [1893] נייר שביר, מצב בינוני – טוב. בשני דפים ראשונים קטלוג בית מסחר הספרים של המדפיס בלמברג.

נמכר

המלאי אזל