חב”ד – נהורא דאורייתא / יקר דאורייתא. מהדורה ראשונה

250$

חיבור יקר ונפלא על דיני תלמוד תורה לכל פרטיו מבוסס על שו”ע הרב בעל התניא, עם ליקוטים מספרי חז”ל ופנינים יקרים מגדולי האחרונים במעלת תלמוד תורה. מאת רבי יהושע פאליק וולפסון אב”ד אקנא.
דברי הגר”ז בשולחן ערוך הרב הלכות תלמוד תורה נדפסו במרכז הדף וסביבו הביאור.

למברג תרל”ד [1874] דפוס ראשון. [1], פ, יב דף. 22 ס”מ. מעט נקבי עש, דפים רופפים, כריכה בלוייה, מצב בינוני.

סטפנסקי חסידות 372

1 במלאי