מכתב הצדיק רבי יחזקאל משה פישמאן אב”ד מישקולץ משנת תקצ”ט

650$

מכתב בכתב יד הגאון הצדיק רבי יחזקאל משה פישמאן אב”ד מישקאלץ. תקצ”ט [1839]

מכתב ביידיש, חסר התחלה. [1] דף בגודל: 20×27 ס”מ. קרע עם מעט חסרון וכן קמטים וקרעים בשוליים. נדיר

1 במלאי

קטגוריות: , תגית:
 

תיאור

הגאון רבי יחזקאל משה שיפמן אב”ד מישקולץ (תקנ”ה- תרל”ה) תלמיד אביו רבי אברהם ליפשיץ אב”ד נייהוז וכן אצל הגאון בעל ‘שמן רוקח’. נסמך להוראה מהמהר”ם בנעט והתקבל לרבנו בפרשבורג בהמלצת ה’חתם סופר’. נשא ונתן עם בהלכה עם המהר”ם א”ש, ומהר”י אסאד המתארו: ידיד נפשי וחביבי הרה”ג והמופלג ומפורסם החו”ב בנש”ק צדיק ונשגב שמו מוהר”ר יחזקאל משה ליפשיץ נ”י אבדק”ק מישקאלץ יע”א. (שו”ת מהרי”א אבן העזר סי’ צ”ב) בנו הוא הגה”צ מגיד המישרים מפרשבורג רבי שרגא פייש פישמן, חתנו רבי עמרם הירש אב”ד המבורג. (ראה עליו באריכות בעלי זכרון, חלק יד עמ’ כ-מ)