כתבי היד של מדרשי ר’ דוד הנגיד – מחקר ביבליוגרפי

 44.00

הספר עוסק בשני חיבורים של רבי דוד הנגיד, א’ – פירוש על התורה, ב’ מדרש על פרקי אבות.
בספר פירוט הסתעפות הנוסחים, רשימת הכתבים הפזורים ברחבי העולם מיונם ואפיונם.

ראה למטה תוכן הספר↓

מאת: אלה אלמגור
בהוצאת: מכון בן צבי
שנת פרסום והדפסה: תשנ”ה 1995
דפים: 267 עמודים
כריכה רכה.

*ספר זה כמו שאר הספרים בקטגוריה זו הוא מ’חנות הספרים של צפונות’ והנו חדש לחלוטין*

 

תיאור

תוכן הספר

 

שלמי תודות
פתח דבר
מבוא

הדרשות על התורה

א. הסתעפות הנוסחים
ב. העותקים

פירוש פרקי אבות

א. הנוסחים: מהדורות ונוסחי המשנה
ב. העותקים: כתבי היד והנדפס

נספחים

תאריכי העתקות כתבי  היד שבידינו
שמות מעתיקים ובעלים
רשימת כתבי היד

דוגמאות נבחרות מתוך כתבי היד