כתב יד. קטלוג אוצר הספרים ‘בית אברהם’ בחורבת רבי יהודה החסיד

130$

קטלוג אוצר הספרים בית אברהם שבת”ת עץ חיים בחורבת רבי יהודה החסיד. אלפון (עשוי ידני) עם רשימה קטלוגית של אוצר הספרים.
בדף הראשון נרשם: גמ”ח ספרים בית אברהם. אלה שמות האנשים אשר נקבו בשמות דלהלן שנדב לבם אותם לנדב ספרים לאוצר הספרים אשר תחת השגחת הר”ר יוסף ליב בהר”ר אברהם משה האמבורגער אשר בחורבת ר”י החסיד ז”ל שבת”ת עץ חיים‘.
חתימת בעלים בכמה מקומות בפנקס: מרדכי המבורגר.
גודל הפנקס: 17×11 ס”מ.

1 במלאי