‘לא יפרסם הוראה זו’ – הרב הראשי רבי יצחק אייזיק הלוי הרצוג

220$

‘מה שכתבתי לו אתמול להתיר את החלב… שלא יפרסם הוראה זו, יפסוק להמעוניין ולא לעשות מזה ענין כללי, וזהו מפני כבודם של רבותינו ז”ל המחמירים שאני עפר ואפר תחת כפות רגליהם, אבל אחרי העיון בדבר יש מקום לדעתי להקל ובפרט מכיוון שההפסד מרובה, בכל אופן לא לפרסם הדבר בדפוס…’

בשולי המכתב: אומרים כי דבריי בנהלל, תהלה לאל עשו רושם.

עפולה, עמק יזרעאל תש”ב [1942] נייר מסמכים בגודל: 20×16 ס”מ. קמטים ומעט סימני קרע.

1 במלאי