מים עמוקים – ברלין תקל”ח 1778 – חתימת בעלים

100$

ספר מים עמוקים – שאלות ותשובות מאת גדולי האחרונים רבי אליהו מזרחי (הרא”ם) ורבי אליהו בן חיים (ראנ”ח)

בראש הספר הסכמות חשובות: רבי צבי הירש ברלין ובנו ר’ שאול, רבי דוד טעבלי מליסא, רבי צבי הירש אב”ד פיורדא ורבי אהרן הלוי הורוויץ אב”ד ברלין.

בסוף הספר קונטרס גדול בדיני שומרין בשם ‘אמר שומר’ מאת המו”ל רבי נחמן מגלוגא.

ברלין תקל”ח [1778]. קד דף. 33 ס”מ. מצב טוב. חתימת בעלים בשער: נתן פרידלענדר.

נמכר

המלאי אזל