מכתב ארוך מאת מרן שר התורה רבי חיים קנייבסקי שליט"א

500$

מכתב לימוד, בדיני תרומות ומעשרות בכתב ידו של הגאון מרן רבי חיים קניבסקי שליט"א.
בתחילה, חילוק למדני על שאלתו של השואל "מדברי המהרש"א אין ראי'…" בנוסף, שתי סעיפים בענין ברכת הפרשת תרומות ומעשרות. 6 שורות ארוכות בכת"י.

כידוע מרן הגר"ח קנייבסקי מקצר מאוד בתשובותיו ובדרך כלל הם מסתכמות במילה או שתיים נדיר למצוא מכתבים באורך שלפנינו

גודל: 15.5×8 ס"מ. מצב: טוב.

1 במלאי