מכתב ארוך מאת רבי יוסף הלוי דינקלס בע”ס אמונת יוסף

300$

מכתב ארוך ביידיש מאת רבי חיים יוסף הלוי דינקלס מחבר ספרי אמונת יוסף על סדר זרעים ודעת יוסף על סדר טהרות

הג”ר יוסף דינקלס (תרנ”ג-תשל”ו) למד בנובהרדוק, שנתיים בראדין, ובשנות מלחמת העולם הראשונה בישיבת רבי ברוך בער, בשנת תר”פ עבר לסלבודקא והתקרב מאוד לסבא ועלה עם התלמידים הראשונים לחברון בשנת תרפ”ה וניצל בנס מהטבח בתרפ”ט, עבר לירושלים ובשנת תש”ח עבר לבני ברק ונשאר שם להפצרת החזון איש. ספריו על זרעים וטהרות נודעו בחשיבותם.

דף מקופל לארבע, 3 עמ’ כתובים. כל עמ’ בגודל: 22×14 ס”מ. מצב טוב.

1 במלאי