מכתב בלאדינו מאת רבי אברהם אלקלעי בעל ‘זכור לאברהם’

850$

מכתב בכתב יד רבי הגאון רבי אברהם אלקלעי הנודע בספרו ‘זכור לאברהם’ על שולחן ערוך.

רבי אברהם ב”ר שמואל אלקלעי מחכמי שאלוניקי נתפרסם בעיקר על שם ספרו זכור לאברהם שנתקבל מאוד ונדפס כמה פעמים, שימש ברבנות בדובניצה שבבולגריה, בשנת תק”ע עלה לארץ ישראל וקבע את דירתו בצפת, בה נפטר ביום ו’ אדר שנת תקע”א.

המכתב בלאדינו, הוצא מתוך כריכת ספר ומצב בהתאם. גודל: 14×16 ס”מ

1 במלאי