מכתב האדמו”ר רבי אברהם יהושע העשיל מקאפיטשניץ, ובנו רבי ישראל השל

500$

מכתב ברכת מזל טוב בחתימת יד קדשו של האדמו”ר רבי אברהם יהושע העשיל מקאפיטשניץ.

בחציו התחתון של הדף מכתב מאת בנו בכורו רבי ישראל השל. רבי ישראל היה ת”ח מופלג ובעל מדות אציליות, בהיותו נחבא אל הכלים, סירב בתוקף לכהן כאדמו”ר לאחר פטירת אביו. במכתבו מצטרף ר’ ישראל לברכות אביו ומתעניין על ספרי חסידות חדשים שיצאו לאור. [עיין עליו: על צדיקים ועל חסידים לבית רוז’ין , ח”ב עמ’ 161-166].

ניו יורק תש”כ [1960], אגרת אויר, קרע עם חסרון במכתבו של ר’ ישראל.

1 במלאי