מכתב מאת הגאון רבי דוד שפרבר אב”ד פראשוב

150$

מכתב בכתב יד וחתימת הגאון רבי דוד שפרבר אב”ד פראשוב בעל שו”ת אפרקסתא דענייא.

גלוית דואר משנת תרצ”ט [1939]. בקשה לסייע ליהודי ת”ח מפראשוב להגר לארצות הברית. מצב טוב.

1 במלאי

 

תיאור

הגאון רבי דוד שפרבר המכונה הגאון מפראשוב מגדולי הפוסקים ברומניה בדור שלפני השואה. נולד בשנת תרל”ז. אביו היה חסידו של רבי חיים מקוסוב בעל תורת חיים ולאחר לימודיו של רבי דוד אצל הגאון רבי מאיר אריק בנגלה, נקשר לאדמו”ר רבי משה הגר מקוסוב והוא הטיל עליו לערוך את ספרו “לקט עני” ושאר ספריו. כשעלה ארצה בשנת תש”י היה חבר מועצת גדולי התורה וממייסדי החינוך העצמאי, נפטר בגיל 85 בשנת תשכ”ב.