מכתב מאת רבי אלחנן וסרמן עם חתימת ידו ברנוביץ תרצ”ג

3,000$

מכתב מאת רבי אלחנן וסרמן הבעת תודה לאשה החשובה והנדבנית אשר תומכת בידי לומדי התורה במסירות נפש.

על גבי דף רשמי של ישיבת אוהל תורה בברנוביץ. כתוב ביידיש במכונת כתיבה,

בסוף המכתב חתימת ידו: “אלחנן בונם ווסרמן ר”מ פה ברנוויטש”. וחותמת הישיבה.

תאריך: כ”ח באדר תרצ”ג.

מצב: טוב. סימני קיפול.

1 במלאי