מכתב מאת רבי משה גבריאל מליסא אב”ד חאדזיש

280$

מכתב מאת רבי משה גבריאל מליסא אב”ד חאדזיש משנת תרט”ו 1855

מכתב ידידות רובו בדברי תורה. בשולי המכתב דברים בענין קושייתו של המחבר בכתב יד הנמען וחתימתו (רבי דובעריל שפירא)

רבי משה גבריאל מליסא, מוצאו מליסא, בשנת תק”פ היה בגריידיץ (ראה ברשימת החתומים בסו”ס היד החזקה) שימש כאב”ד ניישטאט ולאחר מכן אב”ד חאדזיש שבמחוז פוזנא, שם כהן לפניו הגאון רבי גדליה ליפשיץ אביו של רבי ישראל ליפשיץ בעל תפארת ישראל על המשניות. הסכמה ממנו נדפסה בספר תהלים עם פירוש ערוגת הבושם ובאר מים (קניגסברג תרט”ז).

דף בגודל: 20×16 ס”מ. עם מעט קמטים.

1 במלאי