מכתב מאת רבי משה יהודה ליב קוטנא אב”ד סאבאדקא אל אביו

430$

מכתב דברי תורה מאת רבי משה יהודה ליב קוטנא אב”ד סאבאדקא אל אביו הגאון רבי אהרן קוטנא אב”ד טאסוס בעל ספר משחת אהרן [תלמיד החתם סופר].

בשולי המכתב, מכתב פרטי לאמו ביידיש
רבי משה יהודה ליב קוטנא אב”ד סאבאדקא, כפי הנראה היה תלמיד הכתב סופר [כך ניתן אולי ללמוד מהעובדה שהמכתב נשלח מפרשבורג, לא הזכר ברשימת תלמידיו בספר החתם סופר ותלמידיו] חיבר ספר משפט צדק נגד שו”ת רשב”ן (פשמישל תרע”ד). ראה חכמי הונגריה עמ’ 438.

פרשבורג תרכ”ו [1866]. דף בגודל: 19×25 ס”מ. מעט קמטים.

1 במלאי