מכתב מאת רבי משה שמשון וסרמן אב”ד ברסלוי אל רבי ברוך קונשטאט אב”ד פולדא

250$

מכתב הלכתי ארוך, שאלה בעניני אהע”ז בכתב יד וחתימת הגאון החסיד רבי משה שמשון ווסרמן אב”ד ברסלוי בעל שו”ת שאילת משה אל רבי ברוך קונשטאדט אב”ד פולדא

בשולי המכתב אגב אורחא מבקש הרב וסרמן מהרב קונשטאט שיודיעו דעתו בעניין נטילת חלה ממצה, בברעסלוי תקן  רבי שמשון משה וסרמן להפריש חלה במאפייה, הדבר הכביד על האופים ובקשו לשנות שכל אחד יפריש בעצמו.

ברעסלוי תרצ”ה

השאלה הודפסה בספרו שו”ת שאילת משה חלק אהע”ז סי’ ג’,  תשובת רבי ברוך קושטט הודפסה בספר יענה ברוך סי’ ס.

הגאון רבי משה שמשון וסרמן אב”ד ברסלוי בעל שו”ת שאילת משה. נולד בבראשי בשנת תרנ”א תלמיד רבה של העיר הגאון בעל ‘מחזה אברהם’. וכחסיד נסע אל האדמו”ר מהוסיאטין, נסמך להוראה מרבו ומהגאון רבי אברהם בנימין קלוגר. במלחמת העולם הראשונה היגר לגרמניה וכהן ברבנות ברסלוי. בשנת ת”ש עלה לארץ ישראל ייסד את ישיבת רוז’ין ושימש כרב שכונת נוה שאנן. (אנציקלופדיה לחכמי גאליציה ח”ב עמ’ 931).

דף אחד כתוב משני צידיו, נקבי תיוק, סימני קיפול, בחלק התחתון קמטים וקרע ללא חיסרון.

1 במלאי