מכתב מאת הגאון רבי ראובן דוד בורשטיין אב”ד קמניץ

250$

מכתב מאת הגאון רבי ראובן דוד הכהן בורשטיין אב”ד קאמניץ, לרבי זאב וואלף לייטער אב”ד פיטסבורג.

הגאון רבי ראובן דוד בורשטיין אב”ד קמניץ בעל דברי רד”ך (וארשא תרפ”ז) תלמידו המובהק של הגאון רבי חיים סולובייצ’יק, נצר לשושלת רבני ליטא. היה רבה של העיר בתקופת כהונתו של הגאון רבי ברוך בער בקמניץ. רבי ברוך בער רחש לו כבוד וערצה רבה ולא הסכים לסדר ‘קדושין’ לתלמידיו בנוכחותו וכשהתעוררה שאלה הלכה למעשה באמצע שיעורו, היה אומר: הלכה למעשה תלכו לשאול את המרא דאתרא. (הרב הדומה למלאך עמ’ 322) ספרו דברי רד'”ך מלא בלומדות נפלאה ובדרושי מוסר נלהבים.

מכתב בקשה לסייע לאשה מקמניץ שמצבה דחוק מאוד, קאמניץ תרצ”ז.

נייר מסמכים: 22×28 ס”מ. עם חלק מהמעטפה המקורית. קרע קטן עם מעט חסרון. כתב יד נאה.

1 במלאי