מסמך בחתימת רבנים ממרוקו – רבי אהרן אבו ורבי אברהם גבאי

70$

שטר חוב, מהעיר מראכש – מרוקו, חתומים רבי אהרן אבו ורבי אברהם גבאי. מרוקו תרע”א.

18×12ס”מ. מצב טוב.