מסמך ממשלתי מאת רבי משה עהרליך אב”ד רעכניץ. תרמ”ב

140$

מסמך ממשלתי בכתב יד וחתימת רבי משה עהרליך אב”ד רעכניץ
רבי משה זאב וואלף עהרליך שימש כרב ברכעניץ במשך יובל שנים משנת תרכ”ט עד פטירתו בתרפ”א [שם הגדולים מארץ הגר עמ’ 252 קהילות אוסטריה עמ’ 75].
רעכניץ תרמ”ב [1882]. דף בגודל: 34×20 ס”מ. סימני שברי נייר בשוליים, ללא חסרון.

1 במלאי