נדיר! אביר יעקב – פיסא, תקע”א (1811) – מהדורה יחידה

180$

ספר אביר יעקב חידושא בעלמא על גפ”ת במסכת כריתות מאת הגאון רבי יעקב שמשון שבתי מסיניגאליא.

בסוף הספר תחת הכותרת סימנין דאורייתא המחבר מציין את כל הנושאים שנידונו במסכת לפי סדר הדפים, המחבר צירף לספר השלמות לספרו ‘שבת של מי’ בשם ‘שומר שבת’, וכן השלמות לספרו ‘יעקב לחוק’ בשם ‘הגהות עלי חוק’.

נדפס בפיסא, דפוס ‘שמואל מולכו’ תקע”א [1811]. מהדורה יחידה ונדירה.
[4], קלו, לח דף. 20 ס”מ.
נייר משובח, שער מעט פגום מהדבקה, מצב טוב.

1 במלאי