נדיר. הגדה של פסח ‘דברי חיים’ נדפס בשואה, גרוסוורדיין תש”א

350$

נדיר. הגדה של פסח ‘דברי חיים’ להרה”ק רבי חיים מצאנז: נדפס בעיצומו של השואה, גרוסוורדיין תש”א בערך

הגדה של פסח עם ביאורים ומאמרים מהרה”ק רבי חיים הלברשטאם מצאנז ובסופו פנינים יקרים מבנו הרה”ק רבי רבי יחזקאל משינאווא.

גרוסווארדיין תש”א בערך. (לפי הדפוס ההונגרי הספר נדפס אחרי אלול ת”ש אז עברה טראנסילווניה בזמן הרומנים להונגרים) 72 עמ ‘. הובא לדפוס על ידי שלום לאזאר – הלברשטאם מקלויזנבורג נכד הרה”ק משינאווא.
נדפס על סף שואת יהדות הונגריה.
(אוצר ההגדות 3788)

ללא כריכה, מצב טוב.
נדיר מאוד.

1 במלאי