נדיר. תשע שיטות למהר”ץ: למברג תק”ס 1800 – בדפוס אשת המחבר

140$

חידושים על תשע סוגיות גדולות בש”ס מאת הגאון רבי צבי ראזאניש אב”ד לבוב ובסופו חידושים ‘חזקא דאבהתי’ מאבי המחבר הגאון רבי ישכר בעריש אב”ד פודהייץ בנו של בעל ‘פני יהושע’.

למברג תק”ס 1800. דפוס ראשון. [1], מג, מה-פ דף. 18 ס”מ. מדף נג,ב ואילך חידושים אבי המחבר. מצב טוב. נדיר מאוד.

בשער הספר חתימת רבי ברוך עסמאן מקייב בעל ספר חד וחלק.

1 במלאי