ספרי – המבורג תקמ"ט 1789 – מהדורה לא מצויה

130$

ספרי – מדרש הלכה מהתנאים על חומש במדבר דברים.

זה ספר 'ספרי' לא יכיל ספור מעלתו. יגיד עליו רעו שם המחבר וקדמותו. רבי שמעון בר יוחאי זצוק"ל סתימתו וחתימתו. והנה נדפס פעם אחת בעיר וויניציאה בשנת רננ"ו לפ"ק. וכבר ספו תמו ולא נמצא אפי' אחד בעיר. ומרוב חשיבותו נדפס מחדש פה המבורג בשנת תקמ"ט לפ"ק" [1789].
הסכמות: רבי פנחס הלוי איש הורביץ בעל ההפלאה, רבי צבי הירש מזאמושט ועוד.

[1], צא דף. 20 ס"מ.
מצב טוב.

1 במלאי

קטגוריה: