ספר המצות – הסכמתו האחרונה של רבי לוי יצחק מברדיטשוב

250$

ספר המצות/דרך מצותך. ברדיטשוב – תק”ע 1809 – עם ההסכמה האחרונה של רבי לוי יצחק מברדיטשוב. נדיר.

ספר המצות מאת הרמב”ם עם השגות רבינו משה בר נחמן ועם תשובות על השגותיו מאת רבי יצחק די ליאון בספרו “מגילת אסתר”. ברדיטשוב, תק”ע [1809]. נדפס על נייר כחלחל משובח.

הסכמת רבי לוי יצחק מברדיטשוב ההסכמה מיום כ”ו אלול תקס”ט. זו ‘הסכמה’ אחרונה שנתן בחייו.

בסוף הספר נדפס בשער נפרד ספר “דרך מצותיך” מאת רבי יהודה רוזאניס (בעל המשנה למלך). ברדיטשוב, תק”ע 1809.

קכד, יד דף. 21 ס”מ. כריכת קרטון פגומה ורופפת. מצב כללי טוב.

1 במלאי