ספר המצרף פראג תרי”ז עם תמונת המחבר

360$

ספר המצרף חלק שני, שאלות ותשובות במקרא, הלכה אגדה , בדרכי האמונה ומסילות החכמה ובכללי לשון הקדש וארמית מאת הרב משה קוניץ מאובן. בדף שלפני השער פורטרט המחבר.
פראג תרי”ז. פורטרט, צד עמודים [1]. 24 ס”מ. מצב טוב.

1 במלאי