ספר קהל חסידים – מהדורה ראשונה

250$

סיפורי נפלאות על הבעל שם טוב ותלמידיו ותלמידי תלמידיו ובסופו סיפורים נוראים על הרמ”א והמהרש”א [מאת רבי אהרן וואלדן בעל שם הגדולים החדש].

[ווארשא תרכ”ו] דפוס ראשון. [2], ג-קיב עמ’. 23 ס”מ. שברי נייר בחלק משולי הדפים, כתמי זמן, כרוך בכריכה חדשה, מצב טוב-בינוני.

סטפנסקי חסידות 514

1 במלאי