ספר שמלה חדשה: גדוש בחידושים בכתב יד / דיני תרתי לריעותא בכתב יד

 250.00

ספר שמלה חדשה על הלכות שחיטות וטריפות – רוב גליונת הספר מעוטרים בהגהות וחידושים ארוכים, בסוף הספר כמה דפים בכתב יד ב’דיני תרתי לריעותא’
מתוכן כתיבתו ניכר כי היה גאון בעל שיעור קומה, בקי בכל מכמני התורה.

בראש הספר הסכמה חשובה ביותר מהגאון בקדוש בעל ‘דרכי תשובה’ בה כותב בין דבריו: ושמעתי מאאמ”ו הקדוש זצללה”ה בשם אביו הקדוש זצללה”ה שמקובל מהצדיקים תלמידי הבעש”ט זי”ע אשר לשון השמלה חדשה מסוגל שלו”ב לזכך נפשו ושלא יארע תקלה על ידו, כמו לשון הזה”ק, וגם השו”ב אשר רגיל על לשונו הספר הקדוש שמלה חדשה אז בעת זבחו זבח יעמוד לו כח קדושת רבינו בעל שמ”ח להצילו ממכשול…

סט [4] דף. 18 ס”מ.
מצב: בינוני-גרוע, נקבי עש, דפים מנותקים, נייר שביר, כריכה ישנה עם חיזוקים.

נמכר

המלאי אזל