ספר שמן המשחה, דפוס ראשון – הקדשת המחבר

130$

משפחת ישראל: שמן המשחה, דפוס ראשון – הקדשת המחבר – חתימת רבי חיים יהודה ישראל.

ספר שמן המשחה חידושים וביאורים על הרמב"ם מאת רבי שמואל חיים אב"ד קושטא.

בשער הספר הקדשה: למעלת הגביר המרומם אור יועם כמהר"ר רפאל ישראל ה"י מאת הרב המחבר. [אולי ההקדשה כתובה בעצם כתב יד המחבר]

חתימת בעלים בשער חיים יהודה ישראל, כנראה ממשפחת הרבנים 'ישראל' הידוע ממצרים ורודיס.

כמו"כ באחד הדפים הגהה בכתב יד.

קושטא ת"ר 1840 – דפוס ראשון. [2] קלה דף. 28 ס"מ.נקבי עש וכתמי זמן, בשער ו4 דפים ראשונים וכן בדף אחרון קרע עם חיסרון, מצב בינוני.

1 במלאי