עמודי שיטים לבית הלוי / עיר דמשק אליעזר מהדורה ראשונה

130$

עמודי שיטים לבית הלוי / עיר דמשק אליעזר

חידושים על מסכתות: בבא קמא, בבא מציעא, בבא בתרא, שבועות ועבודה זרה מאת רבי לוי פאלאק אב”ד טריטש במדינת מעהרין.

פראג תקנ”ג 1793 – דפוס ראשון. בסוף הספר חליפת שו”ת מרבי יהושע השיל מקראקא, ובעל חלקת מחוקק.

עם הסכמות בעל נודע ביהודה ואור חדש. [2], ס דף. 31 ס”מ. מצב טוב.

כרוך עמו ספר עיר דמשק אליעזר לרבי אליעזר אב”ד טרניגראד. זאלקווא תקכ”ד [1764] עותק פגום בתחילתו וחסר בסופו.

1 במלאי

קטגוריה: