מבצע!
 

פנקס הקהילה של יהודי סודאן / נחם אילן

 85.00

קהילה יהודית התקיימה בסודאן משנות השמונים של המאה הי”ט ועד לשנות השישים של המאה העשרים. בשיאה מנתה הקהילה כאלף נפש; הרוב המכריע התגוררו תחילה באמדרמאן ואחר כך בח’רטום, ומיעוטו הקטן התיישב בואד מדני כ-175 ק”מ דרומית-מזרחית לח’רטום. לבד מהיקפה המצומצם של הקהילה ומנידחותה היחסית, עוד סובלת קהילה זו ממיעוט מקורות שעליהם אפשר יהיה לבסס מחקר רב תחומי.
מקור נכבד שטרם זכה לתשומת הלב הראויה הוא פנקס הקהילה.
דווקא משום העדר מקורות ראשוניים נוספים, דומה שיש לפנקס משנה חשיבות בחשיפת חלק מפניה של הקהילה היהודית בסודאן.

בתוספת מבוא, צילומי פקסימיליה ומפתח שמות לכל הנזכרים בפנקס, בנוסף שער ומבוא באנגלית.

מאת: נחם אילן
בהוצאת: מכון בן צבי
שנת פרסום והדפסה: תשס”ז 2007
דפים וגודל: 243 עמודים, 25 ס”מ.

*ספר זה כמו שאר הספרים בקטגוריה זו הוא מ’חנות הספרים של צפונות’ והנו חדש לחלוטין*