פנקס חידושי תורה מאת רבי צבי רייך. מעדיאש תרצ”ז – תרצ”ח

550$

פנקס חידושי תורה על סוגיות הש”ס מאת רבי צבי רייך בן הגאון רבי משה רייך אב”ד מעדיאש בן הגאון הנודע רבי קאפיל רייך אב”ד בודפשט.
רבי צבי שימש לאחר השואה כרבה של מעדיאש על מקום אביו, עד עלותו ארצה.
49 עמ’ גודל: 30×23 ס”מ. מצב טוב.

1 במלאי