קבלה. נדיר. ספר הגלגולים – זאלקווא תקנ”ו 1796

190$

דרושי הנשמות והגלגולים והעיבורים כפי מה שקיבל רבינו חיים ויטאל מרבו האר”י ז”ל. עם הגהות ותיקונים מהגאון בעל פנים מאירות והמקובל רבי דוד גרינהוט.

זאלקווא תקנ”ו 1796. [76] דף. 22 ס”מ. מעט נקבי עש, מצב טוב – נדיר.

כרוך עמו ספר יוסף לקח על מגילת אסתר מאת רבי אליעזר אשכנזי. זאלקווא תקנ”ז 1797. [38] דף. דף אחרון מנותק. קרע בשער ללא פגיעה בשער.

חתימת בעלים: ישראל גינצלער. חותם בעלים: רבי יעקב צבי הלוי יונגרייז אב”ד פ’ יארמוט.

1 במלאי