קהילות ואישים בגליציה / מאיר וונדר

30$

רשימת קהילות גליציה, עם פירוט האישים שחיו ופעלו בהם, מאמרים שונים על קהילות גליציה, תולדות אישים שונים מגליציה בתוספת השלמות רבות לאינצקלופדיה מאורי גליציה.

700 עמודים, בתוספת איורים, פורטרטים, פקסימילים.

מאת: הרב מאיר וונדר

בהוצאת: יהדות גליציה ובוקובינה

7 במלאי

 

תיאור

“בחלקו הראשון רשימת קהילות גליציה בסדר א”ב, עם פירוט האישים שחיו ופעלו בהם. תחילה מסודרים כרונולוגית רבני הקהילה, דייניה ומרביצי התורה בתוכה. לאחר מכן נרשמו שוחטים, מוהלים, ראשי הקהל ותלמידי חכמים בולטים … מספר קהילות זכו שחיברתי עליהן מאמרים מפורטים בספרים ובכתבי עת שונים, והם שובצו במקומם המתאים. חלקו השני הוא אישים בגליציה, והיינו לאו דוקא כלי קודש, יש בו כדי לתת לקורא טעימה מהווי חייהם של יהודים פשוטים אך מורמים מעם, שחייהם היו קודש לעבודת הבורא ולהתחסדות עם הזולת. המופיעים כאן נבחרו באקראי מתוך ספרי הזכרון, מסיפורי בני המשפחה, ובעיקר מעיתונות השנים האחרונות. בין הערכים שולבו השלמות רבות שהתקבצו לאחר השלמת האנציקלופיה [לחכמי גליציה], ולא היה טעם להדפיסם בנפרד אחרי שכבר הופיע כרך המילואים והתיקונים” — (הקדמה).