קיום צוואה בכתב יד וחתימת הגאון רבי אברהם אב”ד קופנהגן

570$

הצוואה עוסקת כולה בחלוקת כסף ללימוד תורה ייסוד קלויז לאחר פטירת הגביר.
בשולי הצוואה הוסיף רבי אברהם עשר שורות בכתב ידו וחתימתו.

הגאון רבי אברהם אב”ד קופנהגן היה גדול בתורה וביראה, שימש כאב”ד גניזן בפולין ולעת זקנת אביו הגאון רבי גדליה אב”ד קופנהגן נקרא על ידו לסייע בידו ברבנות קופנהגן, ולאחר פטירתו בשנת תקנ”ג יירש את כסאו, עד פטירתו בשנת תקפ”ח. הסכמותיו מופיעות בספרים שנדפסו בשעתו [ראה עוד בשבחיו בהקדמת ספר משנת דרבי אליעזר אלטונה תקע”ה].

קופנהגן תק”ע, [1810] דף כתוב משני צדיו. 20×33 ס”מ.
קרע לכל רוחב הדף ללא שום חסרון.

1 במלאי