שטר בכתב יד הרה”ק רבי חיים בצלאל פאנעט אב”ד טאשנאד בן המראה יחזקאל מדעש

1,000$

שטר שליח הולכה בכתב יד הרה”ק רבי חיים בצלאל פאנעט אב”ד טאשנאד בן המראה יחזקאל מדעש – כולו בכתב ידו

שטר מינוי שעושה הבעל למנות שליח להוליך הגט לאשתו שנעשה בבית הדין בטאשנאד בבית דינו של הרה”ק רבי חיים בצלאל פנעט אב”ד טאשנאד כולו בכתב יד קדשו וחתימתו.

דף בגודל: 18*20 ס”מ, קרע קטן בצד ימין עם חסרון של כמה מלים.

1 במלאי

 

תיאור

הרה”ק רבי חיים בצלאל פאנעט מטאשנאד (תקס”ג-תרל”ד) בנו בכורו של הרה”ק בעל “מראה יחזקאל” מדעש. תלמיד החתם סופר שהחשיבו מאוד, בשנת תקצ”ה נבחר לרבה של טאשנאד וכל המחוז ושימש בכהונה זו ארבעים שנה עד עלותו לגנזי מרומים בשנת תרל”ד. בדרכו של רבו החתם סופר לחם בגבורה נגד כל נסיון של שינוייים ותיקונים בדת. מחידושיו הרבים נדפסו הספרים: דרך יבחר, ים הרחב, אוצר חיים, דברות אש
עיין חכמי טראנסילוניה עמ’ 164.