מבצע!
 

שלוחי ארץ ישראל / אברהם יערי – מוסד הרב קוק

 130.00

ספר ‘שלוחי ארץ ישראל’ הנו מחקר מקיף על תולדות השליחות מהארץ לגולה מחורבן בית שני עד המאה התשע עשרה.

הספר מחולק לשני חלקים:
חלק ראשון – כעין מבוא כללי, מסופר על סדרי שליחות א״י בכלל, כלומר על תופעות כלליות המשותפות לדורות הרבה של שלוחים, סדר שליחתם, פעולתם, כבודם, השפעתם וכו’.
חלק שני – מסופר בצורה כרונולוגית־שיטתית על השלוחים לדורותיהם, לגבי כל שליח מסופר בעיקר על פעולתו בשליחותו, ובקיצור נמרץ על תולדותיו בכלל.

עם הערות מראי־מקומות לכל ידיעה שמובא בספר.
מצורפים לספר עשרים ושמונה תמונות, הכוללות צילומים של אגרות־שליחות, תעודות הנוגעות לשלוחים, שערי ספרים שנתחברו בידי שלוחים ופורטרטים של שלוחים.
בסוף הספר מילואים ותיקונים, ביבליוגרפיה ומפתחות.
הספר כולל 2 כרכים, יח, [1], 947 עמודים. 25 ס”מ.

מאת: אברהם יערי
בהוצאת: מוסד הרב קוק
שנת פרסום: תשי”א 1951
שנת הדפסה: תשס”ב 2012 (הדפסה שלישית)

*ספר זה כמו שאר הספרים בקטגוריה זו הוא מ’חנות הספרים של צפונות’ והנו חדש לחלוטין*