שמלת בנימין: דיהרנפורט תקמ"ח 1789 – מהדורה ראשונה

130$

שמלת בנימין: דיהרנפורט תקמ"ח 1789 – מהדורה ראשונה.

פסקי דינים, חידושים וביאורים על הלכות נדרים ושבועות וקוונטרס על דיני ברירה מאת הגאון רבי בנימין זאב וואלף רפאפורט אב"ד פאפא.

הגאון רבי בנימין זאב וואלף רפאפורט אב"ד פאפא בן רבי יצחק איצק ראפורט אב"ד לייפניק [וחתן רבי גרשון פוליץ אב"ד ניקל שבורג] לאחר נישואיו גר אצל חמיו רבי דוד בוסקוביץ יחד עם גיסו בעל 'סדר משנה'. משנת תקמ"ג אב"ד פאפא למעלה מיובל שנים עד פטירתו בשנת תקצ"ז.

חותמת בעלים וחתימת רבי משה פישער

דיהרנפורט תקמ"ח 1789. דפוס ראשון. [1] נ דף. 30 ס"מ. מעט נקבי עש רובם משוקמים, מצב טוב.

1 במלאי