שער המלך / טעם המלך. ברין תקס”א [1801] – חתימת רבי נפתלי קצנלבויגן

150$

ספר שער המלך מאת רבי יצחק נוניש בילמונטי חלק שני. עם ‘טעם המלך’ לרבי ברוך ייטלס מפראג – מהדורה ראשונה.

בשער הספר חתימות בעלים חשובות :

  • נפתלי קאצ”א – הוא רבי נפתלי קצנלבויגן אב”ד פרנקפורט דאודר בעל ספר שער נפתלי.
  • רבי אלעזר הכהן אב”ד שטרים – נשא ונתן עם רבי עקיבא איגר שאלה ממנו בהלכות טריפות משנת תקע”ה אל רבי עקיבא איגר נדפסה בספר סופרי המלך.
    בגליונות הספר מעט ציונים ותיקונים בכתב יד.

ברין תקס”א 1801. קלז דף. 35 ס”מ. מעט נקבי עש.

1 במלאי