תהלים תהלות יעקב: המבורג תקמ”ד 1784 – מהדורה ראשונה

200$

ספר תהלים תהלות יעקב: המבורג תקמ”ד 1784 – מהדורה ראשונה.

ספר תהלים אם פירוש (עם התהלים) מאת רבי יעקב א”ש פייבוש אב”ד זלאטווי.
המבורג תקמ”ד [1784] דפוס ראשון. סה דף. ללא הדף עם שמות החותמים. 30 ס”מ. כולל פירוש על תהלים עד פרק מ”א. מצב טוב.

כרוך עמו חיבור נוסף מהנ”ל: בית יעקב אש על ספר איוב (עם הפנים) פרנקפורט דאודר תקכ”ה [1765] ללא שער.
על דף השער חותמו של הגאון רבי אשר אנשיל הלוי יונגרייז אב”ד פאביאנהאז והגליל

1 במלאי