תורת שמעון / אהל שמעון: אמרות ותולדות רבי שמעון מיערוסלב

 20.00

תורת שמעון השלם – אמרות קודש מהאדמו”ר ר’ שמעון מיערוסלב זי”ע על התורה ומועדים שבת ותהלים

החלק השני של הספר הוא ‘אוהל שמעון’ תולדות המחבר הקדוש רבי שמעון מיערוסלב, בתוספת איורים, פקסימילים, פורטרטים,
מאת הביבליוגרף הנודע הרב מאיר וונדר

בהוצאת: המכון להנצחת יהדות גליציה